نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی ثبت دامنه بین المللی

✦ به صورت یکبار پرداخت
✦ 100000 اعتبار اولیه جهت ثبت دامنه
✦ همراه با افزونه اتصال به whmcs
✦ امکان ایجاد اکانت نمایندگی
✦ ثبت بیش از 400 دامنه
✦ دریافت 5 درصد تخفیف در ثبت دامنه

نمایندگی ثبت دامنه ملی

✦ به صورت یکبار پرداخت
✦ ثبت دامنه به صورت فوری
✦ ثبت دامنه ir, co.ir, org.ir و ...
✦ ثبت دامنه ir فقط 4500
✦ ثبت دامنه co.ir و ... فقط 3700